Головні Норми Українського Звичаєвого Права

Прийняття в наш час Головних Норм Звичаєвого Права – це процес відображення та відродження націо­нальної правової свідомості. В першу чергу нація має знати своє Право. Лише на основі власної правової традиції можна побудувати самостійну, національну, правову державу. «В своїй хаті - СВОЯ Правда…».

 

Розділ І. Звичаєва система влади – диктатура нації \найвища форма народовладдя\ 

   1. Система влади основується на принципі верховенства спільної волі та підпорядкування меншості більшості.

   2. Народ-нація обирає владу на всіх рівнях, контролює та має право відкликати і притягувати до відповідальності. На першому рівні діє Коло та Віче, - пряме народовладдя.

   3. Влада є обов`язково змінюваною, - з влади – в народ.

   4. Нація диктує владі свою волю. Головна функція влади – виконувати волю нації.

   5. Право і закони, зміни і доповнення до них дає виключно народ-нація.

Розділ ІІ. Економічна система

   1. Земля, усі природні багатства, надра, ліси і води є національно-державною або громадсько-територіальною власністю.

   2. Земля не купується і не продається, а надається у власність і у користування у розмірах та на термін визначених законом.

   3. Селяни самі визначають форму господарювання – індивідуальну чи колективну, кооперативну.

   4. Велика промисловість,важливі підприємства, транспорт, велика торгівля, надприбуткові сфери економіки є національно-державною власністю. Мала промисловість, середня і дрібна торгівля, середній і дрібний бізнес є кооперативним та приватним.

   5. Банківська система є національно-державною власністю. Капітал знаходиться під державним контролем.

   6. Трудові колективи на національно-державних підприємствах приймають пряму і безпосередню участь в управлінні цими підприємствами.

   7. Іноземний капітал може залучатися лише державою, при потребі з застереженням національних інтересів. Іноземні юридичні та фізичні особи не можуть бути власниками землі та підприємств.

Розділ ІІІ. Інші норми

   1. Ідеології і організації які заперечують Звичаєве Право та провадять антидержавну і антинаціональну діяльність забороняються.

   2. Звичаєве Право не визнає національних меншин, є чужинці. Чужинці мають право на українізацію. Чужинці які не українізувалися не мають громадянських прав.

   3. Українська мова є єдиною державною мовою і домінуючою в суспільстві.

   4. Держава - влада відповідальна за моральне і фізичне здоров`я нації.

   5. Неухильне дотримання народних моральних норм - пошана до старших, пошана до жінки і матері, заборона сексуальних збочень та ін..

   6. Збереження расово-етнічної приналежності української нації. Заборона колонізації України чужинцями.

   7. Одностанове, безкласове суспільство. (Коментар. Розподіл суспільних функцій відбувається відповідно бажань та здібностей, в умовах рівних можливостей і на конкурентній основі. Соціальний статус не передається по спадковості.)

   Вищевикладені норми Звичаєвого Права основуються на віковічних традиціях українського народу які відображені в «Кобзарі», «Захарі Беркуті», «Влескнизі», козацьких переказах, Програмових Постановах ІІІ Збору ОУН та інших історичних джерелах.

*Документ прийнятий у першому читанні 15.05.2011р.  на Козацькій Раді м. Жовті Води.
*Документ прийнятий в другому читанні 04. 06. 2011р. на Другій Козацькій Раді в с. Покровському Нікопольського р-ну з P.S.  

*Документ прийнятий в третьому читанні 01.10.2011 року НА ЗВИЧАЄВІЙ РАДІ в Дніпропетровську.                                                        

   P.S.

   Представники інших національностей які проживають в Україні повинні з розумінням поставитися до головних норм Українського Звичаєвого Права і прийняти їх. Це сприятиме досягненню злагоди і взаємопорозуміння в суспільстві.                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                Прочитав сам - ознайом родину, сусідів, друзів!