КОМЕНТАР ДО ГОЛОВНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА

       Загальні пояснення. Головні норми /і принципи/ Звичаєвого Права це в першу чергу ті норми, що визначають, означують Звичаєвий Лад. Крім цих норм є багато інших важливих норм, що стосуються всіх сторін життя суспільства. Також в даному документі названі не всі головні норми. Якщо на те буде воля товариства то їх можна буде включити в даний документ. Але і тих що є цілком достатньо щоб означити Звичаєвий Лад. Всі норми зрозумілі - вони захищають інтереси народу-нації та кожної чесної людини, і всі вони справедливі. Також ніхто з нас їх не придумав, ми їх лише викладаємо, а автором їх є УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.   Ми не маємо права їх написати-переписати на свій розсуд і в угоду сучасним реаліям. Звичай дозволяє блокувати архаїчні норми та вводити нові відповідні Звичаєвій ідеології, але Звичай не дозволяє їх вилучати чи переіначувати. Тому коли буде писатися сучасна Звичаєва Конституція на основі Зв. Права тоді можна буде заблокувати певну архаїчну норму виходячи з реалій, з існуючого Міжнародного Права . Тому всі заяви про порушення даним документом чиїхось прав, свобод, міжнародних норм і т. д. не мають під собою жодної основи. Що ж до звинувачення в фашизмі, расизмі, тоталітаризмі і комунізмі то з таким же успіхом в тому самому можна звинуватити ввесь Український Народ – як автора Зв. Права. Нас просто залякують! Також чуємо критику, що в даному документі немає конкретики! Так, бо норми і принципи не можуть бути конкретнішими. Конкретизація норм це справа Конституції і законів. Як будуть конкретизовані норми Звичаєвого Права - то буде залежати від конкретних обставин і це не є питанням сьогодення.

       Коментар за пунктами:       І. Система влади – диктатура нації 

       Диктатура нації – це диктатура народу над владою (в наш час існує диктатура влади над народом). Принципи диктатури нації, – Право і Закон дає нація , нація диктує владі свою волю, влада виконує, нація має право в будь який час зняти вищу владу якщо остання порушує волю нації.

       1. Відповідно Звичаю при прийнятті рішення має бути досягнута одностайність, що передбачає попередню відверту дискусію, врахування різних інтересів, звернення до авторитетів. Але якщо одностайність не досягнута рішення приймається по волі більшості. Меншість немає права не приймати волі більшості, створювати опозицію, тощо. Рішення більшості всіма сприймається як спільна воля.

       2.Народ обирає владу на всіх рівнях – на рівні села, містечка, міста, району, області та держави. Сьогодні народ не обирає влади на рівні району та області, - Ради які ми обираємо не є владою! Народ має право будь-якого посадовця /в тому числі президента держави/ зняти і віддати під суд. Вічова система – народні збори, може діяти лише на першому рівні – село, містечко, мікрорайон. На вищому рівні діє представницька система влади.

       3. З влади в народ – відбувши визначений термін урядник вже немає права залишатися на державній службі, а обов’язково повертається на попереднє місце праці, звідки пішов у владу. Ця норма ні для кого не може бути змінена, навіть для Президента України! Сьогодні наші урядники ходять по колу – з однієї посади на іншу, влада не міняється!

       4. Народ-нація дає владі накази – що влада повинна зробити і що немає права зробити /приміром заключити якийсь договір з іншою державою/. Влада має право пропонувати від себе, але повинна отримати на те схвалення з боку нації. По важливим питанням проводяться референдуми.

        5. Влада немає права писати, та переписувати закони. Влада має право видавати підзаконні акти. Конституцію і Законодавство приймають Конституційні Збори які потім обов’язково розпускаються. Верховна Рада має право підготовляти проекти законів, які спеціальний орган - КОЛО УПОВНОВАЖЕНИХ – приймає або забороняє.

                                                        ІІ. Економічна система

     1. Національно-державною власністю тому, що нація виступає власником всіх природних ресурсів, але частину з них

вона передає в управління державі, а іншу частину у власність територіальних громад.

     2. Норма є зрозумілою і не потребує роз’яснення.

      3. Норма є зрозумілою.

     4. Націоналізація найважливіших підприємств не означає, що звичаєва економіка є комуністичною! Друга частина цього пункту чітко вказує про існування приватного дрібного та середнього бізнесу. Відповідно звичаєва економіка є ринковою, але це національна ринкова еконоиіка. Якщо є потреба повинні бути включені норми які б чітко визначали ринковий характер зв. економіки.

       5. Національно-державні банки це національні банки в управлінні державою, також можуть бути громадські банки. Капітал під   держконтролем означає, що капітал має знаходитися в національних банках , його походження має бути прозорим, при переводі капіталу за кордон має бути сплачений податок. Капітал українських громадян, що знаходиться за кордоном, походження якого незаконне чи який незаконно вивезений має бути повернений в Україну і націоналізований.

       6. Цей пункт,- в поєднанні з тим, що влада знаходиться під повним контролем народу і держбюрократія відсутня як клас - означає, що трудові колективи на національних підприємствах по суті є господарями і управляють ними.

       7. Пункт зрозумілий.

         Отже, Звичаєва економічна система є ринковою, відповідно в ній визнається   приватна власність та приватна ініціатива. Немає обмежень щодо накопичення капіталу, не забороняється приватній особі володіти підприємством, торговою фірмою   і іншим бізнесом за умови, що   власність створена власною працею і чесно. Але Зв. Право ні за яких умов не визнає прихватизацію національної власності, що відбулася в Україні.

                                                                    ІІІ. Інші норми

       1. Норма зрозуміла.

       2.Невизнання національних меншин і невизнання прав за чужинцями – це норми властиві майже всім народам і їх державам. Так московська держава кілька століть займалася асиміляцією українців, те саме робили Польща, Австрія, Румунія. Більш того, сьогодні в Україні продовжується політика русифікації і асиміляції українців так званим «русскоязичним насєлєнієм»! Щодо кивання на західні демократії, то уряди деяких європейських держав вже визнали, що надання емігрантам широких громадянських прав було помилкою. А в демократичному Ізраїлі, чужинці не мають жодних прав! І які права мають українці як нацменшина в Росії? Ситуація з нац. меншинами в Україні дуже дивна, адже графа – «національність» вилучена ! Питання, - на якій тоді підставі в Україні існують різні нац. меншини та ще й задовольняють свої незаконні права за рахунок української нації. Якщо ж нац. меншини хочуть існувати то тоді потрібно відновити графу «національність» і встановити пропорційне представництво в усіх органах влади! Тоді українці отримають свої 75% і нацмени отримають свої 25% /а може й менше/, точно так має бути по національним школам і це буде справедливо!

       3. Норма зрозуміла.

     4. Все, що відбувається в сфері моралі та стан морального і фізичного здоров’я нації, залежить в першу чергу від державної політики в цих сферах.

Поширення аморальності, масово отруєні продукти харчування, вимирання української нації – це все результат державної політики.

       5. Норма зрозуміла.

       6. Кожна нація має право зберігати і захищати себе як націю, етнос і расу. Інтереси інших націй це не порушує.

       7. Дана норма прокоментована в п. 7 в головних нормах Звичаєвого Права.

       Підсумовуючи. В даних нормах немає нацизму, расизму, комунізму і фашизму. Звичай не проголошує вищість чи богообраність української нації. Ми також не маємо права змінювати дані норми. В той же час, якщо певні норми явно не вписуються в сучасні реалії, то вони можуть бути заблоковані, але лише тоді коли прийде час їх втілення в життя і заблокувати ту чи іншу норму, прийняти нову норму може лише українська нація відповідно Звичаю.                                                                              Єремчук Петро.   11. 10. 2011р.