Місія, Мета і Стратегія

Будь-яка серйозна корпорація має визначену місію, в якій сформульоване «призначення» корпорації, її суспільно корисна функція, сенс її існування. Наприклад, місія корпорації Microsoft: «Дати можливість людям і компаніям усього світу повністю реалізувати свій потенціал». Очевидно, що ясна місія є важливим позитивним фактором будь-якої організованої спільноти, подібно до того, як усвідомлення сенсу свого існування робить людину впевненішою і ефективнішою.


Місія підприємства (організації) являє собою сформульовану загальну мету існування і практичної діяльності суб’єкта діяльності. Лаконічна інформація про місію пояснює персоналу підприємства, для чого він виходить на роботу, а населенню території (регіону, країни) — яку користь можна отримати від співробітництва із цим суб’єктом діяльності. Для прикладу: абсолютно всі працівники компанії Г.Форда кожного дня приходили на роботу виготовляти «Дешевий автомобіль для кожної американської сім’ї», а персонал «Пепсі-Коли» — для того, щоб «Догнати й перегнати Кока-Колу!». Після ознайомлення з місіями цих підприємств американці знали, хто в змозі зробити їх власником дешевого народного автомобіля і напою, який не поступається славнозвісній і всесвітньо відомій «Кока-Колі».


Для місії немає стандартних універсальних формулювань, але для неї є правило: абсолютна чіткість і лаконічність висловлювань, лозунгів, речень! Жодного зайвого слова!


Вибір місії для суб’єкта діяльності є спробою заглянути в Майбутнє. Воно може асоціюватися з успіхом, а може і з банкрутством. Усе залежить від вибору правильної відповіді на питання «Яку продукцію буде виробляти підприємство?» і «Хто буде споживачем цієї продукції?» Відповідь на них і дає місія підприємства. Місія — це мета, спільна для персоналу підприємства — господарів, менеджерів, безпосередніх виробників продукції чи послуг. Це девіз підприємства, прапор, під яким збирається персонал і єдиною колоною йде до вибраної мети. Практика засвідчує: процвітаючі організації мають чітку, ясну й підтриману всіма місію, їх поважають клієнти, посередники, інвестори, ними пишаються працівники.


Розробка місії — умова заснування і діяльності не тільки суб’єктів економічної діяльності, але й суб’єктів діяльності в інших сферах життя — освіті, науці, спорті тощо. Багато американських шкіл, для прикладу, в своїй роботі орієнтується на девіз «Освіта для кар’єри», а вищі навчальні заклади свою місію вбачають у тому, щоб допомогти студентам без проблем і труднощів увійти в доросле життя.


Термін «місія» є одним із основних у понятійному апараті економічних наук і використовується для характеристики й оцінки стану й результатів стратегічного управління підприємствами. Україна є державою, а не підприємством, то ж чи коректно вести мову про місію України? Відповідь тут однозначна: «Не тільки коректно, але й професійно необхідно». Бо політичні сили України, відмовившись від Конституції Української Соціалістичної Республіки і прийнявши 28 червня 1996 року Конституцію України, на весь світ проголосили про існування на політичній карті Європи новонародженого політично незалежного й самостійного гравця, який вибрав шлях ринкових перетворень. З позицій сучасного політичного менеджменту важливим кроком на шляху саморозвитку цього політичного гравця мала б стати розробка місії. Вона потрібна Україні з двох причин. По-перше, для того, щоб пояснити своїм громадянам, у якому суспільстві вони будуть жити через деякий час. По-друге, для того, щоб задекларувати цивілізованим країнам свою повагу до їхнього суспільного устрою, своє бажання бути такими, як вони, та допомогти світовій громадськості визначитися зі своїм ставленням до України як до нового політичного гравця на світовому просторі.


Слід відзначити, що в ринковій економіці формулюванням місії займаються не тільки суб’єкти виробничої діяльності, але й окремі держави. Більше того, окремі лідери зміцнювали свій політичний імідж і продовжували термін перебування при владі саме за допомогою пропонування суспільству місії. Слід відзначити й те, що місія держави Україна не є українською національною ідеєю з тієї причини, що вона об’єднує та спрямовує зусилля людей на реалізацію мети, необхідної для вирішення питань певного історичного етапу в житті суспільства. Після виконання завдань цього етапу держава має розробляти нову місію, в той час як національна ідея залишається постійною протягом значно тривалішого відрізку часу. При відсутності ж загальновизнаної національної ідеї місія України є життєво необхідною умовою її існування та розвитку в режимі «норма».


Відсутність місії України є основною причиною присутності в суспільстві конфліктності й напруги у стосунках між економічними й політичними структурами, чвар і ворожнечі між гілками влади, невизначеності в стосунках центрального й місцевого самоуправління, причиною слабкості й неефективності української влади на всіх її рівнях. Без неї в країні панує хаос думок, бажань і практичних дій, розбалансованість економіки, різновекторність політичних ідей і заходів, втрата життєвих орієнтирів і цінностей громадянами.

 

Тож в чому полягає місія України? В чому її сенс і суспільно корисна функція для планетарної людської спільноти? Що українці можуть робити краще за інших? Про це ви не прочитаєте ні в Конституції, ні в жодному іншому державному документі — схоже, що це ключове питання навіть не ставилось на порядок денний.


З погляду системології, місія системи — це її функція в надсистемі. Усвідомлення місії дозволяє пізнати мету, адже мету системі завжди задає надсистема. Відповідно, мету системи «Україна» треба шукати на планетарному рівні, в надсистемі «Людство».


Мета

Згідно з «Принципами корпоративного управління», «мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Мета товариства повинна визначатись у статуті товариства. Товариство зобов’язане інформувати акціонерів та заінтересованих осіб про мету товариства шляхом включення такої інформації до річного звіту». Мета разом зі статутом приймається загальними зборами. В спеціальних документах корпорації її мета періодично конкретизується до кількісних показників і термінів їх досягнення.


Статутом держави є конституція, тому в ній також має бути чітко прописана мета держави. Прикладом може бути конституція Швейцарської Конфедерації, прийнята на референдумі 18 квітня 1999 року:

«Стаття 2. Мета.

1. Швейцарська Конфедерація захищає волю й права народу, охороняє незалежність і безпеку країни.

2. Вона сприяє спільному добробуту, стійкому розвитку, внутрішній згуртованості й культурному різноманіттю країни.

3. Вона піклується про якомога більшу рівність шансів для громадянок і громадян.

4. Вона виступає за тривале збереження природних основ життя та за мирний і справедливий міжнародний порядок».


З погляду науки управління, мета системи — це характеризований сукупністю об’єктивних параметрів стан, якого прагне досягнути система. Завдяки наявності чіткої мети організація має орієнтир для розвитку і критерії для визначення ефективності своєї діяльності. Більше того, існування мети є необхідною умовою самого існування системи, адже, згідно з визначенням, «система — це сукупність елементів, що взаємодіють один з одним і з навколишнім середовищем задля досягнення певної мети». Мета формує систему, немає мети — немає системи.


Держава Україна не має сформульованої мети, відтак не має орієнтирів розвитку, тому неможливо оцінити її ефективність і запитати за негативні результати діяльності. «Найгірше — це добре робити те, чого взагалі не треба робити». Держава без мети не знає, що їй робити, тому робить що завгодно.


Стратегія

Будь-яка організація потребує дороговказу у вигляді загальних напрямів, рухаючись якими вона забезпечує своє зростання і зміцнення позицій. Стратегію можна визначити як сукупність правил для прийняття рішень, якими організація керується в своїй діяльності задля виконання своєї місії та досягнення поставленої мети. Складовими стратегії є кількісні й якісні критерії оцінки її виконання, правила взаємодії з навколишнім середовищем, внутрішні процедури та основні оперативні прийоми (докладніше див.: Ансофф Игорь. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — С. 68. ).


Згідно з «Принципами корпоративного управління», стратегія досягнення мети є ключовим поняттям організаційної діяльності: «4.1.1. До суттєвої інформації, яку товариство повинно регулярно розкривати, належать, зокрема, відомості про: а) мету та стратегію товариства; б) результати фінансової та операційної діяльності; в) структуру власності та контролю над товариством...». Фактично, діяльність корпорації починається з мети і стратегії, які набувають особливої важливості під час нестабільності навколишнього середовища.


Сучасна цивілізація дедалі більше втягується в гостру тотальну кризу, яка супроводжується зростаючим хаосом і нестримним прискоренням подій. У цей же час держава «Україна» не має ні мети, ні стратегії — і це суттєвий чинник її неефективності, а якщо казати прямо, то це найбільша загроза національній безпеці.

 

Write a comment

Comments: 29
 • #1

  Валерій Добродєєв (Monday, 10 January 2011 23:45)

  Ми маємо розробити проект такої Конституції своєї України, яка має стати найкращою в світі, бо її основою має стати природнє право Людини бути сувереном своєї Держави..!!!
  Ми маємо показати всім - якою має бути дійсно народна держава - Народна Республіка Україна.
  Це наша МІСІЯ...

  Ми маємо самі заснувати свою державу, яка має діяти за розробленою нами Конституцією..!!!!!!!
  Заснована нами Народна Україна має стати Державою для простих людей..!!!
  Це наша МЕТА...

  Ми маємо самі заснувати свою Народну Україну, не питаючись на те "дозволу" у тих, хто заснував теперішню Україну панську для самих себе..
  Це наша СТРАТЕГІЯ...

  Як ми це можемо зробити..? - то вже буде нашою ТАКТИКОЮ... Я вже думав про все це і поділюсь своїми думками з вами на сторінках цього сайту...

  а тепер читаю все далі по-порядку...

 • #2

  А-стар (Tuesday, 11 January 2011 23:46)

  про місію:
  Як було сказано в публікації "Україна, чи "Матриця":

  "Ми їмо несправжню їжу з напівфабрикатів, п’ємо несправжню джерельну воду, яку щойно набрали з крану гнилих каналізаційних систем, носимо взуття та сумки зі шкірозамінника, читаємо брехливі статті джинсових газет, дивимось брехливі новини які з телеекранів нам розповідають тітоньки з фарбованим волоссям та натягнутою посмішкою…"

  то й слід звідси виводити свою місію. Якщо коротко і образно описати "місії" різних країн можна так:

  - США - світовий центр управління фінансами;
  - Китай - "Ідея виробництва";
  - Швейцарія - "взяла" собі "Ідею забезпечення банківської таємниці"
  - Росія - сировинний придаток;

  Україна могла б посісти і свою нішу - образ життя; образ мислення; нова Екологічна Людина; (якось так.. приблизно) :)
  А для цього, - сільське господарство в поміч. Україна спокон віків була аграрною країною. І кому ж споживати/виробляти якісну їжу, і тд. як не аграріям? Саме через те, радив би брати до уваги не Швейцарію, а Данію. Данія - аграрна країна. Дууууже подібна до України. Датчани - одна з найщасливіших націй в світі. В Данії - найвищі зарплати в Європі.

  Дуже важливо зазначити, що не варто когось мавпувати, а варто самому ставати ОСОБИСТІСТЮ (до цієї "установки", якщо я ще буду писати тут такі коментарі, - я буду апелювати постійно, і звязок цього з тематикою ресурсу і державотворення опишу детальніше чи чіткіше). Словом, нам треба ставати сьогодні кращими, ніж ми були вчора. А це - шлях Особистості, це розвиток. А мавпування - то самовбивство. Власне, автором і було написано:

  "Чому ж у нас все саме так? Чому бути справжнім – просто не вигідно?"

  Вигідно. І це - шлях Особистості. Націоналізм якраз і розглядає Націю, як Еліту, як Особистість. Я розумію, що про націоналізм понаписувано багато різних протирічливих праць, і те, що я описав вище - з тих праць не зовсім очевидне, на перший погляд. Але я зможу це довести.(при потребі і згодом). А наразі, СТВЕРДЖУЮ, що Націоналізм - це САМОорганізація і Особистість. • #3

  А-стар (Tuesday, 11 January 2011 23:48)


  Щоб "бути справжнім було вигідно" - треба багато чого міняти. Окрім свідомості, потрібно міняти законодавство, децентралізувати "владу". Для цього варто оподаткування планувати цільовим: для "безкоштовної" освіти - окремий податок, окремий рахунок, нові правила "освоєння" коштів. Податок на освіту витрачається виключно на освіту. В такому випадку відбувається чітка повязка: росте кількість населення в конкретному населеному пункті - автоматично будується школа, ВУЗ конкретно у цьому насел.пункті. Що це дає?
  1) чітка причинно-наслідкова логіка: збільшується кількість населення в конкретному насел.пункті -> акумулбовується більше коштів на податку на освіту -> будь-ласка, одержуйте ВУЗ.
  2) прозорість процесу. Реально можна відслідкувати: скільки коштів одержано, куди витрачено і в яких розмірах. Реально прослідкувати зворотню дію.
  3) зникає потреба кудись їхати одним, а іншим ні. Зникають додаткові витрати на проїзди, оренди квартир і тд.. Не впливає на транспортні розвязки при акуміляції ВУЗів в одному насел. пункті.
  4) з податків на освіту 80% осідає в місцевому бюджеті, а 20% перерах. в Київ (для можливості додаткового центрального субсидіювання)
  5) цим реалізується децентралізація "влади". (з таких маленьких кроків, "влада" і буде значно децентралізована при реалізації всього процесу)

  Податок на утримання дежінституцій (міська/сільська/районна/обласна ради; ВР, депутатський корпус, міліції, митниці, податкова, державні нотаріуси тощо)
  1) прозорість. зворотність. Реальний контроль за фінансами. Можна реально співставляти вартість утримання "слуг народу" в конкретному населеному пункті і результат їх праці.
  2) децентралізація "влади".
  3) з податків на "адмінку" певний процент осідає в місцевому бюджеті, решта відправляється в Київ.

  звичайно, це все що я описую потребує детального обговорення обмірковування і пропрацювання. Описую, звичайно поверхнево і не детально. Але..

 • #4

  А-стар (Tuesday, 11 January 2011 23:49)

  Обов"язкове медичне страхування або "податок на медицину". А в чому, власне, різниця? Я б віддав перевагу - податкові..
  Податки розприділяються як і у описаних вище прикладах.

  Податки, на соціалку, звісно будуть високі. Але й прибутки повинні бути теж високі. (все точно як в Данії)

  Далі. Все точно до позиції, що "Держава подібна до корпорації": Великий Бізнес. Немає різниці в тому, чи Великий бізнес належить державі, чи належить приватнику. В кожному випадку зиск мають з цього виключно фінансові еліти.
  Тому пропонується, щоб великий бізнес належав кожному громадянину України на паритетних засадах на праві приватної власності, але з таким обмеженням, що це майно ми не можем ні продати ні подарувати. Невідчужуваність забезпечується законодавчо. Кожен володіє певною частиною акцій. Право власності можна також передавати як спадок.
  Наприклад Тепломережа - вже буде як ЗАТ. Таким чином досягатиметься пряма демократія в призначенні/звільненні директора Тепломережі, встановлення тарифів, контроль за всілякими можливими субпідрядниками, і тд..

  Облавтодор. Належить таким самим чином громаді як і Тепломережа. Реально, не станеться так, що ми платимо-платимо податки, а все невистачає і не вистачає, а дороги погані і погані. І потім нам під фанфари виводять тєму, що треба приватника і дорога буде платною тепер.
  Таким чином громада реально буде і самозайнята, робочі місця і тд. А не викачуватимуться гроші за кордон, під предлогом, що в нас нема спеціалістів якихось. А звідки ж таким спеціалістам взятись, коли ти ніде непотрібен?

 • #5

  А-стар (Tuesday, 11 January 2011 23:50)

  Далі. Обов"язково: Переформатування "великого" Держ.Бізесу у "середній" і "малий".
  приклад з "Укртелекомом".
  Варіантів є ДВА:

  Перший: В стуктуру "Укртелекома" входить 32 філії. Пропонується розформування "Укртелекому" з "вертикальної" структури, яка подається як "Великий Бізнес" - у 32 структури, які і є суть "середніцй" чи "малий бізнес".. Повинне діяти "особливе" законодавство, яке не "розмиватиме" структуру. Суть задуму в тому, що "вертикальність" забезпечуватиметься ЗАКОНОДАВЧО, а "власність" на підприємство буде зосереджено у 32 "руках", а ті 32 підприємства належатимуть акціями громадянам.

  Другий: Перепрофілювання за профілями: (експлуатаційне підприємство з прокладки кабелів; Підприємство "ВАІТ"(відділ інформаційних технологій" і так далі).

  Що це дає:
  - ліквідація проблеми з надмірною кількістю працівників, яка вибудовується через те, що фінансування підприємства ДЕРЖАВНЕ, і мож таким чином "качати гроші" з держ.бюджету (наших з вами кошельків)
  - ускладнення процедури грабунку державного майна (при так званій "приватизації" держ. підприємств.


  Далі. У випадках, коли підприємства належать виключно державі (певні види підприємств належать виключно державі)
  Перед продажею таких держ.підприємств, збувати акції перше населенню. А тоді, нехай населення вирішує, чи продавати, і кому, і за якою ціною, і за яким механізмом.
  ( до слова: Ваучер потрібен для приватизації, а Акція - ВЖЕ виражає в СОБІ приватну власність. Я веду скрізь мову про акції)

  І так по всьому: Тепрломережа,, Укрпочта, Облгаз, Обленерго, Укрзалізниця і тд..)


  Далі. Земельний кодекс. У нас зараз держава лише ДЕКЛАРУЄ наші права на землю. Задекларовано, що кожен може безкоштовно одержати землю відповідно до цільового призначення землі у чітко визначених розмірах. Але це лише ДЕКЛАРАЦІЯ, так як нема механізму реалізації. На практиці, ми таку землю не можем одержати, бо є завжди мільйон відмазок, і закон ніяк не регулює ці відмазки.
  Тому потрібен чіткий механізм з термінавми і сроками і тд.. В допомогу буде те, що ми платимо адмін.податок, і можем реально прослідкувати корисність праці міського земельного відділу і тд..


  Кожен з наведених пунктів по-краплинці ліквідовує олігархію як явище, зменшує розмах цього явища.

  тобто, єдиним легітимним носієм влади в державі є народ.
  все точно як і у присязі: "служити народу України".
  :)

 • #6

  А-стар (Tuesday, 11 January 2011 23:51)

  Ось так все звалив в одну купу...

 • #7

  Михайло (Saturday, 15 January 2011 12:02)

  Чим не влаштовує проект [url=http://proektua.org/list]Україна ІІІ тисячоліття[/url], що виникла необхідність "розмазувати" тему державотворення по всьому інтернету ? Може не помірні власні амбіції ? В такому глобальному питанні потрібна "жертовність", бо виходить навпаки.

 • #8

  Дмитро Сінченко (Saturday, 15 January 2011 14:31)

  По-перше, ПроектЮА заангажований однією з політичних сил, а саме БЮТом.
  По-друге, Даний проект не передбачає кардинальних змін системи влади, лише косметичні, які не дадуть необхідного ефекту.
  По-третє, а чому ви боїтесь поширення "теми державотворення по всьому інтернету"?
  Чим більше людей задумається над принциповими і глобальними питаннями, тим швидше настануть зміни.

 • #9

  А-стар (Sunday, 16 January 2011 20:00)

  гарний проект http://derjava.jimdo.com
  хлопці, не здавайтесь! :)

 • #10

  А-стар (Sunday, 16 January 2011 22:27)

  Ідеї самоорганізації:

  Згідно законодавства, ОСББ вправі створівати допоміжні фірми. Таким чином можна створити юрид.особу на спрощ.системі оподаткування при ОСББ(промтоварний кіоск), ввести систему обліку, - і щоб люди з ОСББ(мешканці будинку там тарились). А ці гроші потім переводити з рахунку юр.особи на рахунок ОСББ як "добровільна пожертва на проведення статутної діяльності ОСББ". Таким чином - замикається круг: люди працюють на себе, а не на бариг. І мотивація є до закупівель в такому кіоску в людей, і своє благополуччя покращується. І робочі місця для безробітніх мешканців будинку створюється.

 • #11

  shizafrenick _____ __ (Sunday, 23 January 2011 11:49)

  всі починають бачити з верху , я якщо починати дивитись на бабусь та дідусів , інвалідів , вітеранів , сиріт з дітдомів , лікарень , шкіл , спорту замість паління та пива , забєзпечення оплати послуг з рівня соціального погляду , то економічна і політична системи виводяться самі у більший лад де особисті недоліки будуть виявлені автоматично

 • #12

  Ан Олдрич (Sunday, 30 January 2011 11:30)

  Глибока пошана до Валерія Добродєєва за: "Ми маємо розробити проект такої Конституції своєї України, яка має стати найкращою в світі..."
  Думаю, що якісно новим, суттєвим конституційним прогресом буде:
  1/ Систематично проводити економічно менш затратний(ніж вибори) "Всенародний референдум" для прийняття законів, розроблених у Парламенті, (ВОСКРЕСИТИ ВІЧЕ);
  2/ У Парламент обирати не "горлопанів-політиків", а 200 ФАХІВЦІВ основних галузей господарства, та 25 Сенаторів від регіонів. (Економія ж наполовину!);
  3/ Президент повинен безпосередньо(відповідально!) керувати урядом (Як у США, бо годувати ще і прем'єра – бідній Україні зараз тяжко);
  4/СУДДІВ повинні обирати обслуговувані ними, інформовані громадяни (для повної відповідальності перед народом!)
  Надіюсь це вірно зрозуміють також і молоді (Та міцні духом!!!) інтелектуали-державотворці?
  Тут повністю опублікувати проект Конституції можливо?

 • #13

  Дмитро Сінченко (Sunday, 30 January 2011 11:34)

  Висилайте проект Конституції на presscentr1@gmail.com і він зявиться на сайті в окремому розділі.

 • #14

  Ан Олдрич (Monday, 31 January 2011 14:50)

  Шановні добродії,добре було б отримувати коментарі для удосконалення проекту Всенародної Конституції
  КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.
  Проект ВАО
  Конституційна ідентифікація України:
  З пошаною до історії суспільного розвитку на території України з часів Трипільської культури, цінуючи прогресивні досягнення Віче Київської Русі, згідно з демократичними принципами першої європейської конституції гетьмана Запорізьких Козаків Пилипа Орлика, враховуючи патріотичні наміри законодавства Української Народної Республіки та сучасні міжнародні юридичні реалії суверенної України, Референдум Громадян України, проведений … … 2011 року, доповнює історичну назву нашої країни «РУСЬ» сучасною офіційною назвою: «УКРАЇНА». Надалі назви «УКРАЇНА» і «РУСЬ - УКРАЇНА» мають тотожне значення.
  Конституційні критерії України:
  На основі міжнародного права на самовизначення, дбаючи про добробут народу, права Людини, громадську злагоду, розвиваючи республіканську, демократичну, соціальну, правову Українську Державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю та Рідним Народом, відповідно Гельсінській угоді про визнання реально існуючих кордонів у Європі, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24.8.1991р, схваленому всенародним референдумом 1.12.1991р, оцінивши проблеми українського суспільства останніх років і актуальну необхідність адекватного прогресивного розвитку нації і держави на новому цивілізаційному етапі народ України на референдумі приймає Конституцію України в такій новій редакції:
  Загальні засади.
  Стаття 1. Як суб’єкт міжнародного права, суверенна держава, Україна визнає статут, програму і обов’язки свого членства в Організації Об’єднаних Націй.
  Стаття 2. Україна є демократична, правова, унітарна республіка. Суверенітет України поширюється на всю успадковану територію бувшої «Української Радянської Соціалістичної Республіки» при розпаді «Союзу Радянських Соціалістичних Республік» у 1991р.

 • #15

  Ан Олдрич (Monday, 31 January 2011 15:25)

  Шановний Дмитро, переслав на рекомендовану Вами адресу 21 статтю проекту. Побачимо, як дійде? Надіюсь на Ваш організаторський талант. Щасти Вам!

 • #16

  Ан Олдрич (Thursday, 03 February 2011 10:30)

  Дмитре, мабуть не дійшов мій лист Вам на (pressctntr1@gmail.com) по пошті i.ua. Тому: Стаття 3. Основною метою держави є забезпечити: добробут усіх громадян України, адекватний розвиток кожної спроможної особи, прогрес українського суспільства та держави у відповідності з Декларацією прав Людини, визнаною ООН.
  Стаття 4. Вищими соціальними досягненнями і цінностями особи в Україні вважається: широкий світогляд і висока свідомість, потужний інтелект, досконалий професіоналізм, творче натхнення, розумна воля, енергійна працездатність, охайна ретельність, моральна чистота, культура здоров’я, виховання дітей, вірність слову і обов’язкам, чесні здобутки, повага старших, пошана предків.
  Стаття 4.1. Властивими дійсним українцям є: щира повага традицій і звичаїв роду, рідної мови батьків, мудре терпіння, наполегливість, винахідливість, вірна дружба, гостинність, життєрадісний гумор, надійність, повага розумної громади, активний патріотизм.
  Стаття 4.2. Особливої пошани варті гідні патріоти України, котрі свої власні переконання уміють розвивати до спільного розуміння реальних національних проблем задля рішучих, розумних дій разом.

 • #17

  Дмитро Сінченко (Thursday, 03 February 2011 10:44)

  Ви не правильно вказали адерсу. Прошу уважніше її записувати - а краще скопіюйте звідси - presscentr1@gmail.com

 • #18

  Сергій Вірченко (Saturday, 05 February 2011 10:58)

  Аналогія з корпоративним управлінням - не зовсім коректна.
  На відміну від корпорації, держава - це культурно-історичне утворення, а не соціально-економічне. І це - принципово.
  Ці визначення вже давно стали фразеологією, і мало хто замислюється над тим, що саме вони визначають.

 • #19

  Ан Олдрич (Saturday, 05 February 2011 15:52)

  ШАНОВНІ ДЕРЖАВОТВОРЦІ, ЗДОРОВЕНЬКІ БУЛИ!
  Спочатку мені здалось, що є таки правда на світі! Ось на derjava jimdo молоді люди мислять не стандартно-зомбовано. А таки - вийшли за іудейські прапорці мисливців-вбивць. Об’єднуємось в розумну силу! Є з ким духовно злитись, порадитись і про основний закон – про конституцію подискутувати.
  Показую статті проекту – а ніхто ні гу-гу? Ні підтримки, ні критики? Дупель: пусто-пусто. Мовляв, все ми знаєм. «Французів лаєм, продаєм, або у карти програєм людей, не негрів, а таких...». «Мы сами с усами»?
  Де на цьому сайті само- критичні «державотворчі ідеї та матеріали Валерія Добродєєва, Ігоря Каганця, Артема Михайлюка, Миколи Середи, Руслана Стадніченка, Дмитра Потєхіна та інших почитати можливо? Один Дмитро Сінченко? А де Колективний Розум? Де Громада, щоб «обух сталить...»? Що, ніяк не можемо вилікувались від старого сказу, коли «гетьманів» більше, ніж розумних пропозицій? Покаймося, «лідери»! Врахуймо історію. Будьмо! А ми тую червону калину підіймемо!

 • #20

  Ан Олдрич (Saturday, 05 February 2011 16:00)

  Стаття 5. Державною в Україні є українська мова. Держава стимулює подальший прогресивний розвиток рідної мови при удосконаленні комунікації, науки, інтелекту, культури, етики і естетики.
  Стаття 6. Держава сприяє подальшому прогресивному розвитку української національної свідомості, національних ідей, традицій, економічному, соціальному та культурному розвитку українців.
  Стаття 7. Суспільне життя в Україні основується на засадах розуму, демократії, гуманізму. Жодна партійно-політична ідеологія не надає права претендувати на егоїстичну, завжди «найрозумнішу», вищу істину. Доброзичливі релігії мають доповнювати доступне більшості розуміння Бога.
  Стаття 8. Україна є республікою, якою принципово спільно керують усі свідомі, розумні громадяни України. Громадським розумом спільно обмірковуються значні соціальні проблеми, закони та державно-правові нормативи України.
  Стаття 8.1. Усі Закони України після об’єктивного обговорення усіма причетними громадянами та професійного аналізу у Законодавчих Зборах України, приймаються на Всенародному Референдумі.
  Стаття 9. Центральними органами державної влади України є: 1 - Законодавчі Збори України; 2 - Президент – повноважний представник держави, відповідальний керівник виконавчої влади; 3 – Верховний Суд – організатор судової влади, гарант Конституції; 4 – ВІЧЕ – всенародна система контролю влади.
  (Дозвольте замітити, що Верховною Радою по суті цих слів може бути тільки Всенародний Референдум, тому парламент точніше називати – Законодавчі Збори. ВІЧЕ – необхідне як сучасно досконала, економна система об’єктивної оцінки і виборів влади. Бо ж Ви бачите, що до цих пір вибори – дикий вертеп).

 • #21

  Микола Дмитренко (Sunday, 06 February 2011 18:11)

  Пропонується для спільноти ідея створення всеукраїнської, поки що віртуальної, громадської організації Народна Республіка Україна, метою діяльності якої являється розробка і реалізація «Народної Програми розвитку «Спільна дія» НРУ, як вираження волі Народу.
  Для цього потрібні нормальні, думаючі, патріотично налаштовані кадри(обовязково громадяни Народної Республіки Україна)з однією Думкою в поглядах на минуле, сьогодення і планах на майбутнє, які розуміють, що всі наші проблеми в Україні в нас самих.
  Для початку пропонується створення комітетів по такім практичним напрямам для дій:
  1. Розробці та всенародному обговоренню Народної програми розвитку.
  2. Розробці Народної Конституції України.
  3. Захисту конституційних прав громадян Народної Республіки Україна, порушених в процесі роздержавлення та приватизації державного (землі, підприємств та житла)
  майна з періоду утворення самостійної української держави
  4.Відновлення самоврядування(Громад) в Україні та інш.
  З повагою,
  громадянин Народної Республіки Україна,
  учасник реалізації «Народної Програми розвитку «Спільна дія»,
  член Об'єднання "Воля Істини"
  Микола Дмитренко
  Мої конт. тел. 044 332 56 15 063 433 39 59

 • #22

  Ан Олдрич (Sunday, 06 February 2011 22:21)

  Привіт Миколо! Пишу Вам, бо знаю, як чекає автор відповіді на своЇ повідомлення. Мені імпонує тема Спільної дії нормальних патріотів,які усвідомлюють тяжкі реалії, та не падають духом. Бо не той козак, хто поборе, а той, хто викрутиться і поборе! Майбутнє в Колективному Розумі побратимів. А як Вам запропоновані початкові статті проекту Конституції? Сумбурної екзальтації в статтях немає?

 • #23

  Сергій Вірченко (Monday, 07 February 2011 00:41)

  Мені здається, цей сайт не дуже вдало організований щодо ведення дискусій.

 • #24

  Ан Олдрич (Sunday, 13 February 2011 11:46)

  Шановний Дмитро, добрий день! На спробу вияснити, чому не дійшов до Вас лист (на адресу: presscentr1@gmail.com) отримана відповідь:
  /Пусть ваш знакомый проверит папку "спам"/.
  Шановний Сергій Вірченко, а де є сайт, більш вдало організований щодо ведення дискусій.

 • #25

  Ан Олдрич (Sunday, 13 February 2011 12:33)

  Стаття 10. Біосфера, надра, усі природні ресурси України, державна інфраструктура,оголошені раніше всенародні здобутки, цінності, а також, прибутки від їх господарського використання є власністю Українського Народу, тобто кожного громадянина України.
  Стаття 11. Грошами в Україні слугують гривні. Обіг грошей контролює Центральний Банк України. Нормативи ціноутворення організує ринок та Уряд під контролем Законодавчих Зборів і ВІЧЕ.
  Стаття 12. Державними символами України є: Державний Прапор України із двох рівновеликих горизонтальних смуг - верхньої блакитно-синьої, і нижньої смуги пшенично-жовтого кольору; Державний Герб України – золотий Тризуб на блакитному фоні, як символ збройного захисту зерна жита.
  Стаття 13. Духовний Гімн України «Боже Великий, Єдиний», під музику М. Лисенка, може виконуватись в знаменних та урочистих ситуаціях тільки у досконалому виконанні.
  Стаття 13.1. Державний Гімн України, прийнятий Конституцією 1996 року зі словами П. Чубинського, музика М. Вербицького, також з глибокою пошаною може виконуватись в урочистих ситуаціях.
  Стаття 13.2. Удосконалення тексту і музики Гімну України, відповідно етики та музичних досягнень XXI століття, можливе в порядку відповідного конкурсу, з ухваленням на Всенародному Референдумі.
  /Запитання до мудрих земляків та пісенних поетів: -Чи можливо замість слів «Ще не вмерла(?)…» співати «Живіть вічно, Україно, і Слава, і Воля!…»((бо Маму в Україні зовуть на Ви)); а також замість «Душу й тіло ми положим(?)…» співати «Душу й тіло покладемо за нашу свободу…?/
  Стаття 14. Вшанування державних символів України є почесним правом громадян. Порядок почесного застосування державних символів України керується відповідними протоколами, охороняється законом.
  Стаття 15. Столиця України - місто Київ. Відповідно господарсько-економічним та соціальним потребам Україна об’єднує 24 області і Автономну Республіку Крим з їх обласними адміністративними центрами. Центральна і місцева влада керуються законами і нормативно-правовими актами, прийнятими у відповідності з Конституцією України.

 • #26

  Дмитро Сінченко (Sunday, 13 February 2011 12:50)

  Пане Ане, відповідаю на Ваші питання.
  1. На сайті авторство не вказується під кожним реченням, тому "само- критичні «державотворчі ідеї та матеріали Валерія Добродєєва, Ігоря Каганця, Артема Михайлюка, Миколи Середи, Руслана Стадніченка, Дмитра Потєхіна та інших почитати можливо", ознайомившись із усім змістом сайту, а не вибірково, як, можливо, у вашому випадку.
  Жодного гетьмана цього сайту, як і жодного лідера даного Руху не існує.
  Коментувати статті Конституції дійсно не зручно в розділі, присвяченому Меті, Місії та Стратегії. Особливо, коли для проектів Конституції спеціально для Ваших пропозицій було створено окремий розділ.

  Пропоную звязатись зі мною в телефонному режимі - 0505641454 - і зясувати всі питання.

 • #27

  Ан Олдрич (Wednesday, 23 February 2011 17:12)

  Згоден - місія також повинна бути професійною. І закони повинні розробляти фахівці Палати Професіоналів та Сенату. Але поки що в "країні панує хаос думок". "Також має бути чітко прописана мета держави" (Дати Людям щастя усім громадянам цієї держави). Для цього необхідно створити систему контролю, повністю незалежну від жадібних чиновників - ВІЧЕ. Без мети, мотивації, стратегії, як без тверезого мозку, достатньої енергії, і адекватно діючих гормонів у голодної людини. яка блукає лісом без компасу. В проекті Конституції Ана про це конституційно йде мова.

 • #28

  viagra online (Monday, 04 July 2011 15:46)

  nice

 • #29

  Олексій (Friday, 30 October 2015 13:20)

  Повністю згоден. В 1991, і в 2004, і в 2014 я пропонував створити систему контролю за владою. Але "немає пророка в своїй вітчизні". От і маємо чергового "дракона". Тільки вінницького.