Маніфест демократичної української мережі

«Ми оголошуємо прагнення відстояти свої права та інтереси шляхом оновлення Конституції та ухвалення відповідного пакету змін до законодавства.»
     «Розпочати цей процес має демократична українська мережа – як найбільш мобільна та поінформована частина суспільства.»
     «Наша перевага – згуртованість і конструктивність. Ми не збираємося діяти проти будь-кого, ми налаштовані на ТВОРЕННЯ: спільне творення нашого майбутнього.»

 МАНІФЕСТ

      Ми, громадяни України, прагнемо вільного розвитку особи і цивілізованих стосунків на основі справжнього народовладдя. Наші прагнення є справедливими і законними, оскільки відповідають загальновизнаним правам людини і Конституції України*, яка є законом прямої дії.
      Ми вважаємо, що органи державної влади України систематично порушують ст.5 Конституції, і здійснюють владу не в наших інтересах.

        Ми вважаємо, що представницька влада систематично порушує наші права, що зазначені в ст.3 Конституції України. Оскільки кожен депутат, приступаючи до виконання обов’язків, обіцяв дотримуватися Конститиції, а Верховна Рада і більшість місцевих рад діють всупереч, то ці ради є порушниками Конституції.

          Ми вважаємо, що президент, який присягнув гарантувати дотримання Конституції, не забезпечив виконання ст.ст.3 і 5 Основного Закону.

          Ми вважаємо, що гарантувати наші права можливо лише за дотримання наступних умов:

 -  прозорість поточної документації державних органів, що заснована на відкритому доступі для кожного громадянина;

-   заснований на прозорості поточний громадянський контроль і відповідальність за порушення законодавства кожного керівника і кожного судді;

-   поточна відповідальність всіх виборних осіб: як за порушення законодавства, так і за недотримання своїх передвиборчих програм;

-   реальна можливість громадян НЕГАЙНО відкликати будь-яку особу з виборної посади, як гарантія здійснення констутиційного права на владу (ст.5);

-   реалізація ефективної антикорупційної програми.

            Вимагаємо від чинної влади створити вищезазначені умови, щоби гарантувати наші конституційні права. Якщо  робота в цьому напрямі не розпочнеться негайно, влада має піти з політичної арени разом зі своїми носіями. Бо порушникам Конституції не місце на керівних посадах.

          Разом з тим, ми усвідомлюємо, що не може вирішити проблеми сама лише заміна осіб чи партій при владі: як центральній, так і місцевій. Бо сьогоднішня опозиція ще вчора була при владі, але не зробила ні кроку в напрямку демократизації держави. Українські партії є ієрархічними і закритими, отже, без кардинального самооновлення, самі не здатні забезпечити прозорість державних і комунальних органів управління.

        Тому ми звертаємося безпосередньо до громадян із закликом сформувати соціальне замовлення на нову конструкцію держави на основі п’яти умов, зазначених вище.

          Ми оголошуємо прагнення відстояти свої права та інтереси шляхом оновлення Конституції та ухвалення відповідного пакету змін до законодавства.

            Закликаємо юридичну громадськість реалізувати громадянське замовлення у вигляді пакету законопроектів. Залишаємо за громадою право оцінити, чи відповідають законопроекти нашому замовленню: погодитися з ними, або відхилити.

           Закликаємо ІТ-спільноту надати українським користувачам універсальні платформи, що дозволять громадянам легко контролювати міську раду чи адміністрацію. Прискорюйте створення зручних майданчиків із збирання, обговорення думок і ухвалення спільних пропозицій в усіх сферах життя.

          Закликаємо українських інтернет-користувачів створювати громадсько-політичні районні, міські, національні мережі, продукувати пропозиції і проекти на всіх рівнях, у всіх галузях. Тільки наявність конкретних проектів може стати кроком до конструктивних і перспективних змін.

           Створюйте місцеві позапартійні мережі задля координації зусиль, задля контролю за владою, задля покращення власного життя. Локальні громадянські мережі стануть координувати свої діі на основі взаємодопомоги, і скоро утворять самокеровану демократичну загальноукраїнську мережу.

           Наша перевага – згуртованість і конструктивність. Ми не збираємося діяти        проти будь-кого, ми налаштовані на ТВОРЕННЯ: спільне творення нашого майбутнього.

            Розповсюджуйте цей Маніфест на всіх доступних майданчиках, обмінюйтесь списками підписантів.

          Ми переконані: наше майбутнє можемо створити тільки ми самі – громадяни України.

         Розпочати цей процес має демократична українська мережа – як найбільш мобільна та поінформована частина суспільства.        

 

           Примітка: ми усвідомлюємо, що підпис під Маніфестом для певної частини громадян може створити суттєві ускладення на роботі чи в навчальних закладах. Таким особам пропонуємо підписуватися ніком – як розповсюджено в інтернет-мережі.

……………………………………………………..

               * Конституція України (витяги) 

               Преамбула:

Верховна Рада України від імені Українського   народу   - громадян України всіх національностей,     виражаючи суверенну волю народу,  спираючись на     багатовікову     історію     українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,   дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,     піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на   землі України,     прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну,   соціальну, правову державу,     усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,     керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року ( 1427-12 ), схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,     приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
               Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
     Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
законом.
    
          Стаття 5. Україна є республікою.      Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

     Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.     Ніхто не може узурпувати державну владу.