УРЯД

 

Уряд – це вищий орган системи виконавчої влади, який очолює Гетьман. Має структурні підрозділи на всіх рівнях влади включно до громади. На рівні краю та округу створюються крайові та окружні управи.

 

Складається з десяти міністерств та двох служб:

1)      Міністерство закордонних справ 

2)      Міністерство внутрішніх справ 

3)      Міністерство економіки та фінансів

4)      Міністерство оборони

5)      Міністерство освіти

6)      Міністерство охорони здоров’я

7)      Міністерство з питань екології 

8)      Міністерство державного господарства

9)      Міністерство культури 

10)  Міністерство інформаційної політики

11)  Служба Безпеки

12)  Гетьманська Канцелярія

 

Чиновники виконавчої влади мотивуються до ощадливості та ефективності в управлінні. 50 % заощаджених на реалізації проектів та програм коштів розподіляються між службовцями відповідного структурного підрозділу у вигляді премій та поліпшення його матеріально-технічної бази. Те ж саме стосується і прибутків відомства чи установи.

 

Міністри звітують перед Гетьманом. Винагорода чиновників залежить від якості виконання завдань і їх результатів. Результати визначаються рядом показників.


Write a comment

Comments: 0