Інноваційна економічна модель

Два основних правила, яким відповідає нова економічна система:

1. Простота. Взаємозв’язки, максимально прозорі і зрозумілі для всіх.

2. Ефективність. В найкоротший термін система приносить плоди.

 

Абсолютно всі фінансові операції, що відбуваються в державі, відбуваються у безготівковій формі. Лише таким чином можна повністю ліквідувати т.зв. «тіньову економіку». Кожен громадянин має персональний розрахунковий рахунок. У той же час будь-яка операція повинна бути зафіксована на фіскальному чеку, що повинен зберігатись у громадянина (або в родинній бухгалтерії) з метою уникнення помилок електронної системи розрахунків та атак хакерів.

 

Електронна розрахункова система. Кожен громадянин отримує свій код доступу до загальнодержавної електронної системи. Там публікуються абсолютно весь документообіг органів державної влади, фінансові операції, результати голосування тощо. Єдиною захищеною статтею витрат є витрати на СБУ та ГРУ. Чим вища посада – тим вище рівень доступу. Про видатки СБУ повну інформацію знає лише Гетьман та Голова Конституційно-ревізійної Палати.

Фінансові звіти публікує кожна родина щоквартально. Вони можуть бути публічними чи приватними. Для публічних осіб звіт автоматично оприлюднюється. Податкова служба слідкує за достовірністю записів та відповідністю між доходами та видатками кожної родини. Але так само прослідкувати за цією інформацією може кожен громадянин (за своїм звітом або звітом публічної особи).

 

Внаслідок ліквідації «тіньових» грошових потоків економіка Держави зможе розвиватись не екстенсивно, а інтенсивно. На українських підприємствах відбудеться економічне переозброєння на передовій науково-технологічній і управлінській базі, досягнення інформаційної, енергетичної і ресурсної самодостатності України. Економіка перетвориться на соціально й екологічно орієнтовану з першочерговим забезпеченням вільного доступу до інформації та знань, вирішенням проблем житла, енергії, води, харчування і транспорту.

 

Критично важливі підприємства (всі природні монополії) підлягають націоналізації в законному порядку (з виплатою справедливої компенсації попереднім власникам) або управляються Державою через контрольний пакет акцій. Потужні державні підприємства з ефективним управлінням потрібні для досягнення економічної самодостатності, концентрації ресурсів на проривних напрямках розвитку і успішної конкуренції української Держави на глобальних ринках. Ефективність управління залежить не стільки від форми власності, скільки від якості та мотивації управлінського персоналу. Ключову роль відіграватиме державна система підготовки і перепідготовки керівних кадрів, залучення українських управлінців з інших країн, перекваліфікація військових, сприяння талановитій молоді.

 

Родючі ґрунти – це загальнонародна власність, стратегічний ресурс, тому землі сільськогосподарського призначення не підлягають ринковому розпродажу. Вони надаються в безстрокову оренду громадянам держави за умови постійного підвищення їхньої якості. Відбудеться відновлення родючості українських чорноземів за допомогою сучасних біотехнологій, створення загальнодержавної системи утилізації відходів, очищення земель, вод і повітря. Націоналізація незаконно приватизованих земель.

 

В цій економічній моделі лише два суб’єкти. Фізичні і юридичні особи.

 

1. Юридичні особи, зареєстровані в Україні, платять єдиний податок з прибутку – 10% (не в Україні – 15%). Сплата відбувається за місцем його отримання. Кожна фізична особа може мати скільки завгодно юридичних осіб, легалізованих шляхом повідомлення до Міністерства юстиції. Реєстрація і ліквідація будь-якої юридичної особи є безкоштовною. В той же час, будь-яка юридична особа створюється з повною відповідальністю, тобто відповідальність за її діяльність несуть її засновники в т.ч. своїм майном.

 

2. Кожна родина або фізична особа - громадянин (перший рівень економічної моделі) сплачує 10% від свого доходу за місцем свого проживання. Платить первинній одиниці виконавчої влади - громаді (другий рівень економічної моделі). Кожна родина (або громадянин без родини) веде родинну бухгалтерію, і самостійно перевіряє правильність стягнення податків відповідно до наявних чеків.

Фізичні особи – негромадяни (піддані або гості), що проживають на території Держави, платять 15% від свого доходу за місцем свого проживання.

Всі кошти, зібрані з жителів кожної первинної одиниці, залишають в розпорядженні цієї ж первинної одиниці, за виключенням 10% від всіх зібраних коштів. Ці 10% коштів передаються у вищу інстанцію – округ (третій рівень економічної моделі). І далі – за таким же принципом – край і держава.

 

Громадянин може придбати пакет економічних державних акцій, які дають йому право на отримання додаткової частки державного прибутку.

 

Акцизи. Акцизні збори в перехідний період будуть збережені і зростатимуть щоквартально. В перспективі продаж всіх шкідливих товарів (алкоголю, в т.ч. пива, та тютюну) в Україні буде заборонено.

 

Впровадження запропонованої економічної моделі починається з повної інвентаризації всього наявного майна держави загалом та кожного громадянина зокрема. Все майно описується та вноситься до статутного фонду громадянина або передається на баланс відповідного органу влади за місцем знаходження майна.

 

Переваги інноваційної економічної моделі:

1. Вона проста. Система сплати податків і розрахунку видатків зрозуміла всім. Відповідно, буде прийнята та, найголовніше, буде виконуватись.

2. Збільшується кількість об`єктів оподаткування. Ці об`єкти – чіткі (кожна фізична особа, що мешкає на території та кожна юридична особа, зареєстрована в єдиному реєстрі юр.осіб). При цьому, неможливо людині приховати свої доходи (від сусідів не приховаєш – усе на поверхні).

3. Зникає база для корупції та тіньової економіки – все просто і зрозуміло. До того ж, система влади свідомо буде йти до оптимізації видатків, адже все на поверхні, вкрасти – неможливо. Вигідніше – ефективно працювати.

4.Багаторазово збільшується і ініціатива, і відповідальність кожної людини. Всі стають потрібними. Кожен знаходить своє місце. І ніхто не зможе необґрунтовано завищувати в вартості результати своєї праці.

5. Фінансова піраміда, яка сьогодні стоїть знизу на своїй верхівці, а тому і нестійка, перевертається, і стає, як треба, широкою своєю основою донизу (фізичні особи – перший рівень), а верхівкою (державний рівень виконавчої влади) – доверху. А тому, і стояти буде не одне тисячоліття.

 


Write a comment

Comments: 5
 • #1

  Олександр (Sunday, 20 February 2011 07:05)

  На рахунок заборони тютюну і алкорголю ви не праві. Кожна людина має право на життя і розпоряджатися ним як хоче. Повна заборона призведе до нагнітання незадоволення певної верстви населення і корупції. Інше питання щоб ці люди не заважали іншим. Тобто має місце збільшення акцизів, визняння пива алкогольним напоєм, заборона реклами, продаж в спеціально відведених місцях, розміщення фотографій наслідків куріння на пачках цигарок (розмір фотографій не менше 70% від площі пачки), куріння тільки в спеціально відведенних місцях...
  Заборона алкоголю і паління перелякає більшість виборців... вони собі не уявляють що будуть робити на днях народженнях і т.д. Хочуть курити хай курять але вдома, а не в під"їзді і якщо сусідам це буде заважати вони зможуть звернутись в спеціальні органи. Хочуть пити... така сама ситуація, заважаеш комусь - штраф з відшкодуванням моральної компенсації потерпілим.

 • #2

  Олександр (Sunday, 20 February 2011)

  А які думки на рахунок диференціації податків в залежності від доходу?

 • #3

  Сергій (Sunday, 20 March 2011 07:03)

  Олександр, я вважаю, що великої диференціації податків в залежності від доходу не повинно бути. Думка про те, що багаті повинні платити за бідних є популістською. Із негативним ставленням до багатих, заможних та представників середнього класу, ми не станемо заможною країною.

 • #4

  РУСЛАН (Saturday, 23 June 2012 17:50)

  Модель майбутньої української економіки і, справді, має опиратись на три фундаментальні принципи: 1) Інноваційні технології (стимулюватимуть зміни та мотивацію до розвитку), 2)Справедливий розподіл благ (якщо хтось заперечує диференціацію в залежності від прибутків - нехай вивчить досвід усіх найрозвиненіших країн світу США - податок з найбагатших max.50%, Німеччина - max.54%, Данія - max. 60% і т.д. ); 3)Створення мережі Національних корпорацій (дозволить ефективно управляти капіталом та конкурувати на міжнародній арені).

 • #5

  Владимир (Saturday, 14 December 2013 10:40)

  Чому за 22 роки незалежності Україна опинилася на краю прірви?
  Основна причина цього лиха в неефективності, неадекватності існуючої податкової системи Що потрібно зробити, щоб вийти з цієї кризової ситуації?
  Стратегію повного звільнення виробників товарів і послуг від податків пропонує команда провідних вчених-економістів на чолі з доктором економічних наук, головою Всеукраїнської спілки вчених-економістів, академіком Академії економічних наук України Олександром Кендюховим і доцентом, кандидатом технічних наук Євгеном Перепічкою.
  Ними пропонується система при якій усі податки ліквідуються, а тільки вводиться 4% податку на покупку які сплачує споживач. Чому ніхто не реалізовує і не звертає уваги на ці ідеї, на ці програми? Згідно з еволюційним законом
  С. Н. Паркенсона «чиновник прагне множити підлеглих, а не суперників» і позбавляється від тих, хто розумніший за нього.
  Отже, ні влада, ні опозиція – ніхто Нову економічну стратегію реалізовувати не буде – це однозначно. Всі вони за природою партійної системи приречені на вічну боротьбу, а ми на будівництво держави і підняття добробуту народу.
  Який тут вихід? Потрібно людей, які володіють новими ідеями, здатні до самоорганізації і праці у владі, об’єднати і створити команду, висунути свого кандидата у президенти і перемогти на наступних виборах усіх рівнів. Це і буде реалізація Нової економічної стратегії. Перемога цієї команди однозначна і неминуча, адже людям набридли: гризня, проти режимна боротьба, брехня…
  Уже напрацьована програма, розроблена методологія перемоги на виборах будь-якого рівня. Створюється команда, здатна перебрати владу та впровадити Нову економічну стратегію в життя.

  Ініціативна група реалізації Нової економічної стратегії. Євген Перепічка, тел.0986164287